تماس با کلینیک لکنت گفتار توان گستر

تماس با ما

گفتاردرمانی یا آسیب‌شناسی گفتار و زبان

مرکز توانبخشی ( گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک )  _ روانشناسی  ( مشاوره – رفتاردرمانی – بازی درمانی – تئاتر درمانی – قصه درمانی – درمان اختلالات رفتاری – موسیقی درمانی و …. ) گفتار توان گستر – کرج – رجایی شهر –  بلوار انقلآب – بین سیزدهم و چهاردهم – نبش میدان اتحاد – ساختمان آراد

 طبقه دوم   ::  تعیین نوبت با وقت قبلی

تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل  

09121623463

02634447071

02634447075

02634471795

02634405830

Siavashataee.com

Goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی۲۲ بهمن شمالی

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی هاشمی

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی مالک اشتر

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی اول شرقی

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی ارکیده

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی توحید۵

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی توحید ۴

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی زانوسی

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر ظفر

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی نسترن

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم میدان باهنر فرعی قوسی

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان ۱۰

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۱

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۲

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۳

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۴

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۵

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان تختی

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۷

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۸

مجهزترین گفتاردرمانی   درکرج |خیابان قلم خیابان۱۹

One Thought to “تماس با کلینیک لکنت گفتار توان گستر”

  1. بهترین مرکز توانبخشی که کامل و جامع و با تعرفه سال گذشته خدماتش رو ارایه می داد

Leave a Comment