راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج میدان نبوت- ضلع شمالی بلوار ملاصدرا

راهکارهای درمانی خاص در درمان لکنت زبان کلینیک تخصصی لکنت کرج میدان نبوت- ضلع شمالی بلوار ملاصدرا

 

independently, and then places this within the context of stuttering.

Bernstein-Ratner, N. E. (1997). Stuttering: A psycholinguistic perspective. In R. F. Curlee & G. M. Siegel (Eds.), Nature and treatment of stuttering: New directions (pp. 99-127). Boston: Allyn & Bacon.

This is the first of two chapters from this edited collection by Curlee and Siegel which are recommended reading. A truly comprehensive read, which in addition to offering a “psycholinguistic perspective” on stuttering also contains a considerable amount of information on “pure” linguistic aspects.

Conture, E. G., Zackheim, C. T., Anderson, J., & Pellowski, M. (2004). Linguistic processes and childhood stuttering: Many’s a slip between intention and lip. In B. Maassen, R. D. Kent, H. F. M. Peters, P. H. H. M. van Lieshout and W. Hulstijn (Eds.), Speech motor control in normal and disordered speech, (pp. 253-281). Oxford: Oxford University Press.

An up-to-date account of linguistic processing in children, although there is no men¬tion of EXPLAN.

Howell, P., & Au Yeung, J. (2002). The EXPLAN theory of fluency control and the diagnosis of stuttering. In E. Fava (Ed.), Pathology and therapy of speech disorders: Current issues in linguistic theory series (pp. 75-94). Amsterdam: John Benjamins. The original source for the EXPLAN model, this chapter also summarizes Howell and coworkers’ earlier work on the content and function word distinction in stuttering.

Kolk, H., & Postma, A. (1997). Stuttering as a covert repair phenomenon. In R. F. Curlee & G. M. Siegel (Eds.), Nature and treatment of stuttering: New directions (pp. 182-203). Baston: Allyn & Bacon.

Kolk and Postma’s covert repair hypothesis is explained in some detail here. Particu¬larly, they

Related posts