بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:از کجا بفهمیم که میزان استرس‌مان طبیعی است یا غیرطبیعی؟

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:از کجا بفهمیم که میزان استرس‌مان طبیعی است یا غیرطبیعی؟

استرس نه‌تنها بر روح و روان بلکه بر جسم نیز تأثیر می‌گذارد که عوارضى به نام مشکلات روان‌تنی را سبب می شوند، این علائم جسمى ناشى از استرس در افراد مختلف متفاوت بوده، اما چند نشانه شایع وجود دارد که به دلیل استرس بیش از حد رخ مى‌دهد. نشانه‌های استرس بیش از حد عبارتند از:
کاهش عواطف و احساسات، ریزش مو، تغییرات خلق و خوی، تفکر وسواسی در مورد کار، تغییرات وزن، مشکلات خواب، اضطراب و بیقراری، کم طاقتى و از دست دادن صبر و تحمل.

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حسین آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک ذوب آهن

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در سرحدآباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهر صنعتی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک شیخ سعدی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در نوروز آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در بلوار چمران

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در قلمستان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در فردوسی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شکرآباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در بلوار هفت تیر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک ناز

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک شهید رستمی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در فردیس

Related posts