بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:بچه را جلوی تلویزیون آرام نکنید

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:بچه را جلوی تلویزیون آرام نکنید

می توان بچه را یک ساعت جلوی تلویزیون نشاند و مطالعه کرد یا 50 دقیقه با او بازی کرد تا خسته شود و 10 دقیقه مطالعه کرد. برکت و کارکرد این 10 دقیقه در عالم هستی، از آن یک ساعت بهتر است. ما مطالعه میکنیم که رشد پیدا کنیم. بهره معنوی این ده دقیقه خیلی بیشتر است .

☯️البته قابل فهم است که زندگی آپارتمانی مشکلات خودش را دارد ولی سعی کنید با خسته کردن بچه او را آرام کنید تا با تلویزیون که بعدا بیش فعالی بیاورد و کل سیستم را بهم بزند .

⚛اگر بتوانید موقع بازی ، بچه را خسته کنید ، بسیاری از تنش ها و مشکلات خانه حل میشود .بچه که خسته شد، سرگرم کار خودش میشود و شما می توانید به کار خود برسید .

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حافظیه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در نجف آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک پاسدار

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک دهکده ( شهرک خانه )

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک دریا

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حسین آباد افشار

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در احد آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در رجب آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در اسد آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کوی فرهنگ

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کوی زنبق

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک ولی عصر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در دهقان ویلای اول و دوم

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک پردیسان

Related posts