بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:روش‌های کمکی برای تقویت همکاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و عدم توجه تمرکز در انجام تکالیف مدرسه

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:روش‌های کمکی برای تقویت همکاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و عدم توجه تمرکز در انجام تکالیف مدرسه

🔹 افزایش توجه :

❄️ انتخاب زمان مناسب: زمانیکه کودک خسته، گرسنه و خواب آلود نباشد، وقت انجام تکالیف است.
اگر در حال تماشای تلویزیون است یا اجازه دهید که کامل تماشا کند و بعد سر تکالیف بنشیند، یا دیدن تلوزیون به بعد انجام تکالیف موکول شود.

❄️مکان مناسب :جلوی تلوزیون، در اتاقی که بقیه خانواده مشغول صحبت و… هستند، جای مناسبی برای انجام کارهای مدرسه نیست، حواس این کودکان به راحتی پرت می‌شود و تمرکز مجدد برایشان سخت است. پس جایی را براي انجام تکالیف در نظر بگیرید که محرکهای محیطی کمتر باشد.

❄️تکالیف جالب : هر چه ما با کمک به کودکمان سعی کنیم روش‌های خلاقانه و جالبی را برای انجام تکالیف پیدا کنیم، توجه او بیشتر می‌شود.

❄️تقسیم تکالیف به اجزاء کوچکتر و اختصاص زمان های کوتاه برای هر تکلیف : بر اساس میزان توانایی کودک و میزان تکالیف، آنها را به قسمت‌های کوچک تقسیم کنید، می‌توانید با ساعت و آلارم کودک را متوجه زمان شروع و پایان کنید. بهتر است برای استراحت بین دو قسمت کودک از جایش بلند نشود و همانجا استراحت کوتاه چند دقیقه ای داشته باشد، یا خوراکي مختصری بخورد.

❄️چک تکالیف انجام شده مرحله به مرحله، مثلا هر چند خط کیفیت کار را چک کنید.

❄️تحسین و توجه والدین:تشویق کلامی و غیر کلامی موقع انجام تکالیف باعث افزایش توجه کودک می‌شود.

❄انجام تکالیف به صورت عینی: در ریاضی با کمک وسایل کمک آموزشی، مثلا با استفاده از چند تا مداد یا میوه و…. مفهوم جمع و تفریق را آموزش دهید.

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در احمدیه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک جهان نما

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کیانمهر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در گلستان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در قزل حصار

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در آق تپه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در سهرابیه

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 1 شهرداری البرز

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 2 شهرداری البرز

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 3 شهرداری البرز

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 4 شهرداری البرز

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   مطقه 5 شهرداری البرز

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 6 شهرداری البرز

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی  کرج در   منطقه 7 شهرداری البرز

Related posts