بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:سوال: چگونه والدین کودکان مبتلا به دان سندرم می توانند به فرزند خود در رابطه با مکالمه و سخن گفتن کمک کنند؟

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:سوال: چگونه والدین کودکان مبتلا به دان سندرم می توانند به فرزند خود در رابطه با مکالمه و سخن گفتن کمک کنند؟

جواب: والدین اولین و مهمترین منبع برای یاد گیری سخن گفتن برای کودکان مبتلا به دان سندرم می باشند. بسیاری از مهارت های قبل از سخن گفتن در محیط خانه یاد گرفته می شود.

🎉والدین بایستی به خاطر سپرده که توانایی صحبت کردن فقط منحصر در استفاده از تلفظ کلمات نیست. وقتی که به کودک کلمه یاد داده می شود بایستی روی انتقال معنی آن به کودک از طریق بازی و یا تجربه لمسی تمرکز داشت.

🎉والدین بایستی مدل های مختلف تدریسی بوجود آورند. اکثر کودکان مبتلا به دان برای یادگیری احتیاج به تکرار مرتب دارند. آنجه را که کودک میگوید تکرار کنید و به او مدلی بدهید که به یادگیری او کمک کند.

🎉از اشیا و موقعیت های واقعی استفاده کنید. وقتی که والدین یا مربیان به کودکان مبتلا به دان سندرم چیزی را یاد میدهند بایستی تا آنجا که می توانند از موقعیت های واقعی و اتفاقات روزانه استفاده کنند.

🎉مربیان و والدین بایستی برای کودک کتاب بخوانند و به او کمک کنند که از طریق خواندن به مفهوم اشیا پی ببرد. مربیان و والدین بایستی کودک را به گردش در محله برده تا تجربه های روزانه زندگی را به صورت دست اول یاد بگیرد.

🎉مربیان و والدین بایستی به راهنمایی کودک توجه کنند. اگر او علاقه ای به چیزی نشان می دهد و یا به شئی اشاره می کند، کلمه ای که آن را توصیف میکند را به باید یاد داد.

❇️در پایان والدین و مربیان در مراکز کمک به کودکان مبتلا به دان سندرم بایستی هر چه زودتر در زندگی این کودکان از گفتار درمان و متخصصین گفتار درمانی استفاده کنند تا این کودکان بتوانند مهارت خود را مکالمه بهتر سازند.

منبع:مجتمع سندروم داون امریکا

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   شهرک سیمین دشت

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در رزکان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک منظریه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کوی 110

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کوی لاله

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک هفده شهریور

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در گلستان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک ارم

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک شهید حسینی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در چهار باغ

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک وحدت (راه آهن )

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در واریان شهر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی  کرج در   کلاک بالا

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کلاک پائین

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حصار

 

Related posts