بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:فرزندمان را مدیون بار نیاوریم!

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:فرزندمان را مدیون بار نیاوریم!

نباید در قبال رسیدگی و عشقی که به فرزندان‌مان می‌دهیم آنها را مدیون، بدهکار و ناامن بار بیاوریم. اغلب می‌پنداریم فرزندی که خیلی به والدینش توجه دارد فرزندی نمونه و وفادار است ولی در واقع چنین نیست، وقتی فرزندی همیشه نگران پدر و مادرش است، خودش یک آسیب‌دیده واقعی است که مسئولیت این آسیب نیز والدین هستند. پدر و مادری خوب تلقی می‌شوند که ذهن فرزند از آنها آسوده باشد و توانایی و قدرت آسوده فاصله گرفتن از ایشان را داشته باشد.
این در حالی است که وقتی فرزندمان از ما دور نمی‌شود، همیشه نگران ما است و همه برنامه‌هایش را بر اساس برنامه‌های ما تنظیم می‌کند نشانه وفاداری او نیست بلکه نشانه آسیب‌خوردگی اوست و از این رو پدر و مادر باید خیلی به رفتار و گفتار خود توجه کنند.

 

 

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در رجب آباد

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در اسد آباد

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در کوی فرهنگ

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در کوی زنبق

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در شهرک ولی عصر

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در دهقان ویلای اول و دوم

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در شهرک پردیسان

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در شهرک شهید چمران

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در شهرک مهران

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در کرج نو

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در شهرک موحدین

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در گلشهر

اسم و آدرس بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج در درختی

Related posts