بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:هر گاه با فرزندم مخالفت می کنم خودش را بر زمین می کوبد و گریه می کند ،چه کنم ؟

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:هر گاه با فرزندم مخالفت می کنم خودش را بر زمین می کوبد و گریه می کند ،چه کنم ؟

علت این رفتار کودک این است که متوجه شده وقتی این رفتارها را نشان می دهد :

پدر و مادر و اطرافیان برای حفظ آبرویشان سریعا او را به خواسته اش می رسانند.
یا حداقل به او جایگزین می دهند.
یا او را بغل کرده و از زمین بلند می کنند .

👈 همه این رفتارها و گفتارها یعنی تایید رفتارکودک و تکرارش.

▪️اگر تمایل دارید کودک دست از این رفتارها بردارد.

“به این گونه رفتارها بی توجه باشید.”
مدتی بایستید “تا جایی که به خودش و دیگران آسیب نزند.” و وقتی گریه اش تمام شد به مسیرتان ادامه دهید .

مطمئن باشید با این روش بیش از دو سه بار تکرار نخواهد شد.

دعوا ،سرزنش ،نصیحت،تهدید،کتک و غیره هم ممنوع است.
زیرا همه اینها یعنی توجه…

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در  برغان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در خیابان ولیعصر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در اسلام آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در خیابان بهار

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در خیابان چالوس

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در چهار صد دستگاه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در آسیاب برجی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در مهرویلا

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در دولت آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کارخانه قند

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در گلشهر ویلای شرقی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کوی کارمندان جنوبی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در مظاهری

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در دانشکده کشاورزی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در بلوار بلال

 

Related posts