بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:چگونه به کودکانمان عذرخواهی کردن بیاموزیم ؟!

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج:چگونه به کودکانمان عذرخواهی کردن بیاموزیم ؟!

اولین قدم در آموزش عذرخواهی اين است که به کودک ابتدا یاد دهید که عذرخواهی چیست و چه ضرورتی دارد. مجبور کردن کودک با جملات امری باعث یادگیری عذرخواهی نخواهد شد مگر اینکه از قبل مفهوم این جملات را یاد گرفته باشد.

☸️خودتان عذرخواهی کنید. در تمامی متون روانشناسی کودک همواره بیان می شود که: “برای این که کودک بیاموزد، خودت انجامش بده” .
در عذر خواهی هم رعایت این جمله موجب یادگیری کودک می شود. اگر در مورد فرزندتان عملی انجام می دهید که نیازمند عذرخواهی است، به گونه ای که متوجه ناراحتی شما شود از او عذرخواهی کنید.

⚛️به او فرصت جبران و حمایت کافی برای آن دهید. به او کمک کنید که برای عذرخواهی تنها به گفتن “ببخشید” اکتفا نکند.

☯آموزش را از فرزندان کوچک تر شروع کنید. فرزندان کوچک تر از خود محوری بالاتری بر خوردارند. فرزندان بزرگتر مفهوم عذرخواهی را بهتر می دانند پس انتظارات از او نیز بیشتر است ولی فشار زیادی را بر او متحمل نکنید.

 

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک شهید چمران

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک مهران

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در کرج نو

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک موحدین

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در گلشهر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در درختی

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در میدان عطار

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در گلزار

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در انوشیروان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حصارک پایین

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در رضا شهر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک ولیعصر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک قائمیه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک گلها

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در بیدار چشمه

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حصارک بالا

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حیدر آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شهرک گلدشت

Related posts