بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج: بچه ها به سه دلیل #بدرفتاری می کنند

بهترین مرکز استروبوسکوپی در کرج: بچه ها به سه دلیل #بدرفتاری می کنند

کلافه، خسته، عصبانی و ناراحت هستند و نمی دانند چگونه رفتار خود را نشان دهند.
🔹تشنه توجه هستند و می خواهند توجه ما را حتی اگر منفی باشد بدست بیاورند.
🔹یک اعتراض به سخت گیری ها، دادنزدن ها، نه گفتن ها و فشارهایی است که از طرف والدین به آنها وارد می شود.

بچه ها بدرفتاری نمی کنند تا ما را اذیت کنند، آنها بدرفتاری می کنند چون اذیت می شوند. بجای عصبانیت لحظه ای درنگ کنید و از خود بپرسید:

🔸فرزندم چه مشکلی دارد؟
🔸از من چه کمکی می خواهد؟
🔸چگونه به او کمک كنم؟
#فرزند_پروری

 

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حسین‌آباد بیلقان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در علی‌آباد پرگیرک

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در تپه مرادآباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در بیدستان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در صحرای ویان

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در جوادآباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در نهر رستم

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در دره دروا

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حسن‌آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حاجی‌آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در صوفی‌آباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در وهرجرد (ورگرد)

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در دلمبر

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در حیدرآباد

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در میان‌جاده

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در شنبه‌دژ

اسم و آدرس بهترین مطب گفتاردرمانی کرج در نوزمین

 

Related posts