هر ایرانی این شش نکته را به فرزندش بیاموزد:گفتار توان گستر 09121623463

هر ایرانی این شش نکته را به فرزندش بیاموزد:گفتار توان گستر 09121623463

هر ایرانی این شش نکته را به فرزندش بیاموزد:گفتار توان گستر 09121623463  در كتاب حاجي‌آقا نوشته صادق هدايت، حاجي به كوچك‌ترين فرزندش درباره نحوه كسب موفقيت در ايران نصيحت مي‌كند: توي دنيا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپيده؛ اگر نمي‌خواهي جزو چاپيده‌ها باشي، سعي كن كه ديگران را بچاپي! سواد زيادي لازم نيست، آدم را ديوانه مي‌كنه و از زندگي عقب مي‌اندازه! فقط سر درس حساب و سياق دقت بكن! چهار عمل اصلي را كه ياد گرفتي، كافي است، تا بتواني حساب پول را نگه‌داري و كلاه سرت نره،…

Read More