بررسی آپراکسی دوران کودکی و ویژگی های گفتاری آن|گفتار توان گستر میدان اسبی

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

بررسی آپراکسی دوران کودکی و ویژگی های گفتاری آن|گفتار توان گستر میدان اسبی

 

جناب آقای احسان کاویانی )نویسنده مسئول(

آپراکسی دوران کودکی یک اختلال نورولوژیکی در دوران کودکی است که در غیاب نقص عصبی-حرکتی، پیوستگی و صحت

گفتار دچار مشکل می شود به دو علت تشخیص این اختلال سخت است؛ اول آن که تا کنون فهرست کاملی از ویژگی های منحصر به

فرد این اختلال ارائه نشده است و دوم آن که تا به حال، آسیب نورولوژیکی خاصی یافت نشده است که علت این اختلال باشد اما با

وجود این موارد، توجه به یک سری از ویژگی های گفتاری این اختلال می تواند به تمایز آن از سایر اختلالات کمک کند به همین

دلیل برآن شدیم که به بررسی ویژگی های تمایز دهنده این اختلال بپردازیم تا به تشخیص این اختلال کمک کند

روش کار:

این مقاله به صورت مروری می باشد مقالات مرتبط با این موضوع، از پایگاه های pub med و science direct انتخاب و مورد

بررسی قرار گرفته است

نتایج:

به دلیل نقص در سیستم planning و programming ، حرکات متوالی و پروزودی افراد دارای آپراکسی دوران رشد مختل شده

است خطاهای خرابگویی، جابجایی و اضافه کردن در این افراد دیده می شود از دیگر ویژگی های گفتاری این اختلال، می توان به

کاهش سرعت حرکات تولیدگر ها اشاره کرد این افراد همچنین حرکات و پوسچر های تولیدی را کورمال می کنند و برای تصحیح

خطاهای تولیدی خود تلاش می کنند

بحث و نتیجه گیری:

با وجود این که آپراکسی دوران رشد علت مشخص یا علائم رفتاری منحصر به فرد آشکاری ندارد، اما توجه به یک سری از ویژگی ها

و مولفه هایی نظیر اختلال در پروزودی ، کاهش سرعت گفتار، خطاهای ناپایدار واکه ها و همخوان ها می تواند درمانگر را به وجود

این اختلال در فرد مراجعه کننده سوق دهد


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts