فلورسین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان شهیدبهشتی 09121623463

فلورسین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترخیابان شهیدبهشتی 09121623463

 

فلورسئین یک ترکیب ارگانیک رنگی با خاصیت فلورسنت است که پس از برانگیختگی توسط نور ، به انتشار آن با طول موج فلورسنس می پردازد. از این ماده تشخیصی ، به صورت موضعی در شکل قطره و یا به صورت تزریق داخل وریدی جهت آنژیوگرافی و تصویربرداری چشمی و همچنین اندازه گیری فشار داخل چشم استفاده می شود .
فلورسئین موضعی ابزار مفیدی در تشخیص خراشیدگی و زخم قرنیه ، عفونت های هرسپی قرنیه و خشکی چشم می باشد . این دارو همچنین دارای تائیدیه FDA برای استفاده در داروهای موضعی و مواد آرایشی می باشد .

فلورسین

مکانیسم اثر فلورسین

فلورسین به طور وسیعی در چشم پزشکی به عنوان عامل تشخیصی به کار می رود . این دارو یک ترکیب فلورسنت یا فلوروفور می باشد که دارای حداکثر جذب nm494 و حداکثر نشر nm521 می باشد .
نور فلورسانس سبز مایل به زرد این ترکیب می تواند برای شناسایی عروق منطقه مورد نظر چشم، مورد بررسی قرار گیرد و آن را از سایر مناطق مجاور خود متمایز نماید .
آنژیوگرافی فلورسئین برای تشخیص و دسته بندی تحلیل رفتن ماکولار (که سبب تاری و کاهش دید می شود) ، رتینوپاتی دیابتی ، شرایط التهابی داخل چشم و تومورهای داخل چشمی به کار می رود .

فارماکودینامیک

در دسترس نیست

فارماکوکینتیک

• شروع اثر دارو 30 ثانیه است ، طول مدت تاثیر آن 10 تا 20 دقیقه و حجم توزیع دارو 5 /0 لیتر بر کیلوگرم می باشد.
• دارو به سرعت به فلورسئین مونو گلوکوروناید متابولیزه می شود (تقریبا 80 درصد دارو ، 1 ساعت پس از تزریق وریدی متابولیزه می شود) .
• دفع دارو ادراری است ، پاکسازی کامل بدن از دارو طی 48 تا 72 ساعت پس از تجویز صورت می گیرد .

Related posts