هوش از نوع مصنوعی !!

به نظر شما اگر روزی در بیمارستان، زمانی که از مغزتان عکسبرداری می کنند، مشخص شود که مغز شما از سیم ها و مدارات مجتمع و قطعات الکترونیکی تشکیل شده است، چه عکس العملی خواهید داشت؟ اکثرا در روزنامه ها، تلویزیون، فیلم ها و بازی های کامپیوتری به این مقوله پرداخته شده اما درست درک نشده است. آیا یک ربات می تواند همانند یک انسان فکر کند، شعر بسراید، رانندگی کند، عاشق شود و یا آیا زمانی می رسد که بتوان مغز یک ربات را با مغز یک انسان تعویض…

Read More