گفتاردرمانی هوشمند آنلاین جامع کرج نو + گفتاردرمانی آنلاین ایران تشخیص مشکلات دیداری از طریق آزمون ها

      آزمون وكسلر و نحوه تشخيص مشكلات در حيطه ديداري:     از طريق مقياس هاي عملي وكسلر كه توانايي يكپارچه كردن محرك هاي ادراكي و بينايي و شنوايي و…) با پاسخ هاي حركتي مناسب را مي سنجد. خرده آزمون     1– تكميل تصاوير: PICTURE COMPLETION   دقت ديداري- درك كل و ارتباط آن با اجزاي كل- توانايي مفهوم سازي ديداري توانايي تميز ديداري نمره بالا: توانايي زياد در تشخيص اطلاعات ديداري و داراي بينايي خوبي است، اين خرده آزمون نسبت به مشكلات ديداري (ادراك پريشي يا…

Read More