جملات طلایی

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .          ( دکتر شریعتی) راز خوشبختی  این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختی شما هستند .        (آندره مورا) زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم در حسرت نیمه اول.     ( اسپنسر جانسون) عشق  تنها چیزی است که هر چه بیشتر ببخشید بیشتر می شود     .          (ویکتور هوگو ) مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران.                  (کنفوسیوس)…

Read More