آیا می دانید؟+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

كلمه ها بر احساسها و انديشه ها تاثير مي گذارند احساسها بر افكار و كلمه ها مؤثرند انديشه ها بر كلمه ها و احساسها تاثير مي گذارند بگوييم : از اينكه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم نگوييم : ببخشيد كه مزاحمتان شدم   *******************   درهاوائي فقط پانزده روز در سال باران نــــــــــمي بارد قطب شمال کمترين دماي جهان را دارد تنها قسمت بدن که در آن خون جريان ندارد قرنيه چشم است مار «آناکوندا» تنها نمونه افعي است که بچه مي زايد فقط با از دست…

Read More