گفتاردرمانی لکنت زبان کودکان آنلاین رجایی شهر کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران ملاكهاي تشخيص نقص در توجه همراه با بيش فعالي (بر اساس كتاب DSM IV ) شامل موارد زيراست:

       الف ) بي توجهي ، (دست كم سه مورد از موارد زير ): 1- اغلب قادر نيست كاري را كه شروع كرده تمام كند . 2- اغلب به نظر مي‌آيد گوش نمي‌دهند. 3- بسادگي حواسش پرت مي‌شود. 4- نمي‌تواند روي كارهاي مدرسه يا كارهاي ديگر ي كه نياز به توجه دارد ، توجه كند. 5- هنگام بازي نمي‌تواند خود را ملزم به رعايت مقررات بازي  كند .       ب) تكانشگري يا بي اختياري (دست كم سه مورد از موارد زير): 1-  اغلب قبل از تفكر…

Read More