آیا گوگل کافی است ؟

در حالی که بسیاری عقیده دارند گوگل استاندارد فعلی را برای جستجو در وب تعیین می کند، برخی از اهالی فن اعتقاد دارند با استفاده از پیشرفت های هوش مصنوعی ابزار بهتری می توان به کار برد. جستجو برای بسیاری از افراد مثل مصرف اکسیژن است. درک موفقیت هایی که گوگل در آنالیز مستندات وب، ابر محاسبات و تبلیغات اینترنتی کسب کرده است، بسیار ساده و در عین حال مفید است. این در حالی است که برخی از کارآفرینان عرصه هوش مصنوعی معتقدند گوگل پایان تاریخ نیست. بلکه تکنیک های…

Read More

هوش از نوع مصنوعی !!

به نظر شما اگر روزی در بیمارستان، زمانی که از مغزتان عکسبرداری می کنند، مشخص شود که مغز شما از سیم ها و مدارات مجتمع و قطعات الکترونیکی تشکیل شده است، چه عکس العملی خواهید داشت؟ اکثرا در روزنامه ها، تلویزیون، فیلم ها و بازی های کامپیوتری به این مقوله پرداخته شده اما درست درک نشده است. آیا یک ربات می تواند همانند یک انسان فکر کند، شعر بسراید، رانندگی کند، عاشق شود و یا آیا زمانی می رسد که بتوان مغز یک ربات را با مغز یک انسان تعویض…

Read More