چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر.گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

در اين مقاله در باره چاكراها و ارتباط آن ها با تندرستي بحث مي شود ، و بدنبال آن به روش بررسي چاكراها مي پردازيم تا رنگ درماني مربوط به هر يك مشخص شود. اكنون روش ساده رنگ در ماني چاكرايي را توضيح مي دهيم. چاكراي ريشه : قرمز اگر خيلي كم كار باشد از رنگ قرمز استفاده مي شود و اگر پر كار باشد ، از رنگ سبز و به دنبال آن كمي قرمز استفاده مي شود. اعمال فيزيكي : اين چاكران در ناحيه دنبالچه در انتهاي ستون فقرات…

Read More

چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر.+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر. 1- چاكراي فرق سر: بنفش. 2- چاكراي پيشاني : نيلي. 3- چاكراي گلو: آبي. 4- چاكراي قلب : سبز. 5- چاكراي زرد : شبكه ي خورشيدي. 6- چاكراي ريشه : قرمز. الف ) گردني : سر ، چشمها ، گوشها ، سينوس ها ،گلو و غيره . ب) گلويي : قلب، ششها ، شكم ، كبد ، آدرنال ، پانكراس ، پ) ديافراگم : سينه ها . كسيه صفرا . روده كوچك و غيره . ت) كمري : روده…

Read More