چاكرا ها و ارتباطها ، همراه با رنگ هاي مورد نظر.گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

در اين مقاله در باره چاكراها و ارتباط آن ها با تندرستي بحث مي شود ، و بدنبال آن به روش بررسي چاكراها مي پردازيم تا رنگ درماني مربوط به هر يك مشخص شود. اكنون روش ساده رنگ در ماني چاكرايي را توضيح مي دهيم. چاكراي ريشه : قرمز اگر خيلي كم كار باشد از رنگ قرمز استفاده مي شود و اگر پر كار باشد ، از رنگ سبز و به دنبال آن كمي قرمز استفاده مي شود. اعمال فيزيكي : اين چاكران در ناحيه دنبالچه در انتهاي ستون فقرات…

Read More