کلینیک لکنت گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر

 
درباره گفتار توان گستر 

این موسسه فعاليت خود را از سال 1380 آغاز نموده است . در این مرکز از جدیدترین فناوری ها و تکنیک های آموزشی و درمانی برای ارتقاء عملکرد افراد مبتلا به اختلالات گفتاری ، اختلالات حرکتی و ارتقا عملکرد ذهنی ( نوروتراپی ) در اختلالات یادگیری ، بیش فعالی و ارتقا عملکرد شناختی – پردازشی در افراد عادی  استفاده   می شود. اجرای پروتکل های نوین تشخیصی و توانبخشی  از فعالیت های مهم این مرکز تخصصی محسوب می شود.

درمان اختلالات گفتاری

لکنت

اختلالات تلفظی و تولیدی 

اختلالات صوت و حنجره

اختلال بلع 

کم توانی ذهنی 

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

طیف اوتیسم و اختلالات نافذ رشد 

ازدست دادن گفتار بعد از    سکته مغزی 

خدمات غربالگری در کودکان

تست توانایی های روان-زبانشناختی ایلینویز (ITPA)

 شاخص توانایی ارتباطی Porch در کودکان (PICAC)

WOLFSON


درک و بیان در زبان در حال ظهور (REEL)

 گرفتن تست درک شنیداری و بینایی

    اندازه گیری سطح MLU و تظابق آن با جداول رشدی


    توجه به عکس العمل کودک هنگام درخواست پاسخ (دقت، سرعت عمل، خود تصحیحی) 

    بررسی سطح گرامر و استفاده از تکواژهای صرف شده 

    توجه به ویژگی های ارتباطی از جمله: رعایت نوبت و درک موقعیت 

عملکرد موسسه گفتار توان گستر 

0
بیست سال سابقه موفق
0
درمان موفق
0
حیطه درمانی

 

مرکز گفتار توان گستر به آدرس: کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم


شماره تماس جهت تعیین نوبت
02634405830-09121623463
02634447071-02634447075
02634471795

ارزیابی و مشاوره  اختلالات 

گفتاری – توانبخشی با تعیین وقت قبلی

روزهای زوج ایام غیر تعطیل

بین ساعت 19 الی 20

  بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 1 شهرداری البرز  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 2 شهرداری البرز  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 3 شهرداری البرز   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 4 شهرداری البرز   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  مطقه 5 شهرداری البرز   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 6 شهرداری البرز   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 7 شهرداری البرز  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 8 شهرداری البرز  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 9 شهرداری البرز  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 10 شهرداری البرز  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 11 شهرداری البرز   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 12 شهرداری البرز   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 1 شهرداری  کرج  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 2 شهرداری  کرج  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 3 شهرداری  کرج   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 4 شهرداری  کرج   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  مطقه 5 شهرداری  کرج   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 6 شهرداری  کرج   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 7 شهرداری  کرج  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 8 شهرداری  کرج  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 9 شهرداری  کرج  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 10 شهرداری  کرج  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 11 شهرداری  کرج   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  منطقه 12 شهرداری  کرج   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  فاز یک مهرشهر  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  فاز دو مهرشهر  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  فاز سه مهرشهر  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  فاز چهار مهرشهر  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  پاساژ دانشکده  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  محله اصفهانیها  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  باغستان  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  باغستان غربی  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  شهرک بهارستان  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  باغستان شرقی  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  عظیمیه  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  سه راه گوهردشت  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   رجایی شهر   ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  گوهردشت  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  چهارراه طالقانی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  کلاک  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سرجو  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حصار  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   وسیه  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   باغ پیر  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بیلقان  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسین‌آباد بیلقان  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   علی‌آباد پرگیرک  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   تپه مرادآباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بیدستان  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   صحرای ویان  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   جوادآباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   نهر رستم  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   دره دروا  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسن‌آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حاجی‌آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   صوفی‌آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   وهرجرد (ورگرد)  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   دلمبر  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حیدرآباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   میان‌جاده  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شنبه‌دژ  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   نوزمین  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سیاه کلان  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کسین  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کارخانه قند  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسین‌آباد مهرشهر  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   جو مردآباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سرحد آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   آسیا برجی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سرآسیاب  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   ده کرج  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسین‌آباد راه‌آهن  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهر صنعتی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   باغ فلاحت ،  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک رسالت عظیمیه  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حصار بالا  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سرجوی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   جهانشهر  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بلوار جمهوری شمالی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی کارمندان شمالی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی اتحاد  ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   همت آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   ویلا  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی بنفشه  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   خلج آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   اکبر آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی شقایق  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسین آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک ذوب آهن  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سرحدآباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهر صنعتی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک شیخ سعدی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   نوروز آباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بلوار چمران  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   قلمستان  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   فردوسی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شکرآباد  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بلوار هفت تیر ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک ناز  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک شهید رستمی  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   فردیس   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حافظیه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   نجف آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک پاسدار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک دهکده ( شهرک خانه ) ،   بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک دریا   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسین آباد افشار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   احد آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   رجب آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   اسد آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی فرهنگ   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی زنبق   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک ولی عصر ،     بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   دهقان ویلای اول و دوم   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک پردیسان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک شهید چمران   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک مهران   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کرج نو   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک موحدین   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   گلشهر  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   درختی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   میدان عطار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   گلزار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   انوشیروان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حصارک پایین   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   رضا شهر   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک ولیعصر   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک قائمیه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک گلها ،  ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بیدار چشمه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حصارک بالا   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حیدر آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک گلدشت   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   پیشاهنگی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک طالقانی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شاهین ویلا   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   صوفی آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک ظفر ،  رجایی شهر (گوهردشت )   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک بهارستان شرقی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک بهداری   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک جهازیها   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حسن آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک امام رضا   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک فرهنگیان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک اوج   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی امامیه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی قائم ،     بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در    برغان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   خیابان ولیعصر   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   اسلام آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   خیابان بهار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   خیابان چالوس  ،     بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   چهار صد دستگاه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   آسیاب برجی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   مهرویلا   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   دولت آباد   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کارخانه قند   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   گلشهر ویلای شرقی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی کارمندان جنوبی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   مظاهری   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   دانشکده کشاورزی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   بلوار بلال   ،      بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  شهرک سیمین دشت   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   رزکان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک منظریه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی 110   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کوی لاله   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک هفده شهریور   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   گلستان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک ارم   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک شهید حسینی   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   چهار باغ   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک وحدت (راه آهن )   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   واریان شهر ،     بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در  کلاک بالا   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کلاک پائین   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   حصار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   احمدیه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   شهرک جهان نما ،     بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   کیانمهر   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   گلستان   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   قزل حصار   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   آق تپه   ،    بهترین کلینیک درمان موثر لکنت کرج در   سهرابیه ،  ،

Leave a Comment