دکتر رئیسی: اهدای عضو می تواند ناجی جان چندین نفر شود/ رسانه ها فرهنگ سازی کنند –


دکتر رئیسی: اهدای عضو می تواند ناجی جان چندین نفر شود/ رسانه ها فرهنگ سازی کنند –

Source linkSource link

ادامه مطلب  انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و مراکز توانبخشی وابسته به بهزیستی استان مرکزی

Related posts

Leave a Comment